- Vagyonvédelem
- Objektum őrzés
- Személyvédelem
- Rendezvénybiztosítás
- Pénz-és értékkísérés
- Folyamatos diszpécser-, készenlét-, járőr-, kivonuló szolgálat

Élőerős őrzés-és védelem területén dolgozó vezető munkatársaink magasan kvalifikált biztonsági szakemberek: állami és szakmai felsőfokú végzettséggel, akik több mint 10 éves tapasztalattal rendelkeznek a polgári biztonsági szolgáltatások területén.

Az őreink által végzett munkát cégünk vezetése rendszeresen ellenőrzi.
Szerződéskötésekor vagyonvédelmi veszély-, és kockázatelemzést végzünk, ennek eredményét a megbízó igényeivel összevetve alakítjuk ki a őrzési koncepciót. Minden esetben a megbízó szempontjainak leginkább megfelelő mértékű élő erő, mechanikus, elektronikus védelmek kombinációjában a megfelelő szolgálati rend szerint.
A megbízóval történő folyamatos kapcsolattartással érjük el az ideális védelmi szint, és a szolgáltatásunk színvonalának megtartását.
-----------------------------------------------------------------------
A személyi védelemmel foglalkozó csoportunk külön szerződés alapján végzi frekventált személyek kísérését, védelmét, rendezvényeken, lakó-és munkahelyeken.

Rendezvénybiztosítást végzünk, évente több mint 70 alkalommal. Jól felkészült munkatársaink konferenciák, nagyobb sport, kulturális, szórakoztató eseményeken vannak jelen és látják el eredményesen feladataikat.
---------------------------------------------------------------------------------
Magánnyomozás és céginformáció

Szakembereink számottevő nyomozati gyakorlattal rendelkeznek. A törvényes előírások messzemenő figyelembevételével nyújtanak segítséget megbízóinknak valamennyi, e szakiránnyal összefüggő problémájuk megoldásához.
Nyomozócsoportunk munkatársai nem csak a megbízások teljesítésére törekszenek, hanem odafigyelnek az alkalmazott, megbízott vagyonőrök esetleges személyi és gazdasági kapcsolatrendszerére is.
Cégünk a komplex magánnyomozói szolgáltatás érdekében káresemény bekövetkezte esetén az alábbi ellenőrzéseket kínálja a kármegtérülés, kárenyhítés érdekében:
A károkozó magánszemély, egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás vezető tisztségviselője, tulajdonosa vagyoni helyzetének megállapítása, ingó- és ingatlan vagyontárgyainak felkutatása, közvetlen hozzátartozóik nevére átíratott vagyontárgyak felkutatása.
A káresemény során eltűnt ingóság (pl. gépkocsi, nagy értékű mezőgazdasági gép, stb.) felkutatása, hatósági lefoglaltatása, a büntetőeljárás megindításához szükséges adatok, bizonyítékok, tanúk felkutatása, a nyomozóhatósághoz benyújtandó iratok, beadványok előkészítése, igény esetén elkészítése, polgárjogi eljárás anyagainak előkészítése is módunkban áll.
---------------------------------------------------------------------------------
Biztonságtechnika
Szakembereink az elektronikai és mechanikai védelem valamennyi alkalmazási területén vállalnak telepítést, karbantartást, egyedi berendezések és összetett biztonságtechnikai rendszerek kialakítását, üzemeltetését.
---------------------------------------------------------------------------------
Munkavédelem
A munkavédelmi előírások teljesítésére vállaljuk a Megbízó részére és szervezetére, tevékenységére, székhelyére, telephelyére vonatkozóan:
- A munkavédelmi oktatási ismeretanyagok összeállítását
- A munkavédelmi oktatás és vizsgáztatás lebonyolítását
- A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok értékelését, ami magában foglalja:
- A munkafolyamatok, munkahelyek és a hatósági felügyelet alá nem tartozó munkaeszközök vizsgálatát
-A veszélyek azonosítását, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kialakulási lehetőségeinek feltárását
- A veszélyekből származó kockázatok értékelését
- A kockázatok csökkentésére vonatkozó javaslatok kidolgozását
- A kockázatértékelés évenkénti felülvizsgálatát
- Munkavédelmi eszközök beszerzését
- Egyéb munkavédelemmel összefüggő tevékenységek végzését
---------------------------------------------------------------------------------
Tűzvédelem
Munkatársunk képesítéssel rendelkezik:

- Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők
- Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt, 300 kg tömegmennyiséget meghaladó anyagoknak ipari és szolgáltatáskörébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását és tárolását végzők
- Propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők
- Üzemanyagtöltö-állomások üzemviteli dolgozói
- Tűzoltó vízforrások felülvizsgálatát végzők vizsgáztatására.


Takarítás
Cégünk azzal a szándékkal (mint ahogy az a fentiekbôl is kitűnik), hogy a jelenlegi szolgáltatási színvonalát kiegészítse, 2006-tól takarítási szolgáltatással bővítette ki működési területét. Szívesen ajánljuk mind a jelenlegi, mind a jövőbeni partnereink figyelmébe.